سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: بازیهای آزاد برای تقویت مهارتهای حرکتی درشت و ظریف

بازیهای آزاد برای تقویت مهارتهای حرکتی درشت و ظریف کودکان روی دایره بایستند و آواز بخوانند،دور دایره راه بروند و سعی کنند از آن بیرون نیایند. مسابقه ای قرار دهید که کودکان در حال راه رفتن اشیائی را با دست یا روی سر حمل کنند. بازیهایی مانند موش و گربه،گرگم و گله می برم،قایم باشک […]