سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: بازی هایي برای تقویت مهارتهای حرکتی درشت و ظریف

بازی هایی برای تقویت مهارتهای حرکتی درشت و ظریف • کودکان روی دایره بایستند و آواز بخوانند،دور دایره راه بروند و سعی کنند از آن بیرون نیایند. • مسابقه ای قرار دهید که کودکان در حال راه رفتن اشیائی را با دست یا روی سر حمل کنند. • بازیهایی مانند موش و گربه،گرگم و گله […]