سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: بازی هایی برای تقویت حواس پنج گانه

بازی هایی برای تقویت حواس پنج گانه

بازی هایی برای تقویت حواس پنج گانه شنوایی:? بچه هارودایره واربچینید چشم یه نفرروببندید بعداشاره کنیدمثلا به یکی اون یه حرف بزنه بعدکسی که چشماش بسته هست بایدبادکنک روبه سمت صدا پرت کنه حالاممکنه جهت صدارواشتباه تشخیص بده که میره کنار حس بینایی? بچه هادایره وارباشند بعدمثلاهرکس یه نفررودرنظربگیره مثلا علی محمدرو وشماازش بپرسین بعداز […]