سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: بازی هایی ک با قطع و وصل شدن صدا و و حرکات بدنی همراه با قطع و وصل صدا همراه هستند

1✅تمرین تقلید کردن صدای اشیاء صداساز. چند وسیله صداساز به کودکتان داده و خودتان نیز ازهر کدام یکی داشته باشید.یک مانع کوچک بین خودتان و او قرار دهید.کودک باید باشنیدن هر صدا تشخیص دهد کدام بوده و آن را تکرار کند. 2✅ با کمک نوار صداهای محیطی را( ابزار؛مشاغل؛وسایل خانه و یا بیرون ) راضبط […]