سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: بازی های تقویت انگشتان دست

پاکدلها: تقویت هماهنگی چشم و دست ✅مچاله کردن کاغذ: الف- با دو دست ب- با یک دست. ✅ فشار دادن اسفنج و اسباب بازی های نرم اسفنجی: الف- با دو دست ب- با یک دست. ✅خمیر بازی: الف- با هدف ب- بدون هدف ج- بریدن با انگشتان ✅ریختن اشیا به داخل جعبه و بیرون ریختن […]