سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: بازی های تقویت هوش درون فردی

راهکارهایی کاربردی برای والدین درزمینه ی تقویت هوش درون فردی هوش درون فردی درواقع اشاره به این دارد که افراد از دامنه‌ی عواطف و احساسات خودآگاهی داشته باشند، این قابلیت را داشته باشند که بین احساساتشان تمایز قائل شوند و آن‌ها را نام‌گذاری کنند، آن‌ها را به‌صورت کدهای نمادین دربیاورند و از آن‌ها به‌عنوان ابزاری […]