سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: بازی های دستی – 9 ماهگی تا 3 سالگی

?بازی های دستی – 9 ماهگی تا 3 سالگی هدف: بهبود مهارت های حرکتی ظریف، بهبود مهارت دستی و درک روابط دیداری – فضایی مناطق مغزی که حرکات ظریف را کنترل می کنند به کندی رشد می کنند. به همین دلیل، خردسالان به خوبی نمی توانند فعالیت هایی را که به مهارت دستی نیاز دارند […]