سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: بازی های دست ورزی مادر و کودک

روند رشد مهارتهای دستی

روند رشد مهارتهای دستی دست عضوی بسیار مهم در عملکرد متقابل انسان با محیط است و آن را رابط بین عقل و محیط می دانند. مهارت های دستی در انجام فعالیت‌های مختلف زندگی حایز اهمیت بوده ، هر درجه از ناتوانی می تواند اثر نامطلوب بر ارتباط بین فرد و محیط داشته باشد، همچنین فرصت […]