سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: “بازی های ریاضی برای تقویت مفهوم اعداد تا 10”

⚛بازی پیدا کردن نام داستان:? داستان کوتاهی برای دانش آموزان تعریف کنید. از آن ها بخواهید برای داستان، “عنوان” مناسب انتخاب کنند. این بازی موجب شکوفایی قدرت اندیشه و خلاقیت زبانی دانش آموزان خواهد شد؛ در ضمن کودکان برای این که بتوانند نام خوبی برای داستان انتخاب کنند، به خوبی به حرف های معلم توجه […]

1 ) مهارت های چهارگانه زبان آموزی به طور کامل مورد توجه قرار گیرد ومهارت های شفاهی قربانی مهارت های کتبی نشود. 2) هردو کتاب بخوانیم وبنویسیم می بایست به طور موازی وبا آهنگی مناسب آموزش داده شوند چون هردو از ارزش آموزشی یکسانی برخوردارند. 3) در کتاب بخوانیم مطلقا از نوشت افزار استفاده نمی […]

پاکدلها: بازی های زیر تمرین هایی است که برای شناخت،نام بردن و نشان دادن ارزش اعداد به کار می روند. این بازی ها می توانند بخشی از کانون رغبت برای یادگیری باشند. 1- بازی (معما) شکل یک عدد را با مقوا درست کنید،روی هر قسمت از شکل عدد،نام عدد،و نماد تصویری آن را رسم کنید،سپس […]