سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: بازی های هدفدار

فعالیت دو نیمکره مغز پاکدلها – با توجه به پژوهش ها و تحقیقات انجام گرفته؛ چون در کودکان حساب نارسا (اسپسیفایر ریاضی) سلولهای آسیب دیده ی خفیف مغزی وجود دارد (بارودی و گینزبرگ به نقل از سرنر 1993)می توان با فعال کردن سلول های مشابه که همان کارکرد را انجام می دهند جانشینی به وجود […]

پاکدلها: 1- یخ شویم، ذوب شویم: هدف: پرورش مهارتهای جسمی- حرکتی – تقویت مهارت­های زبانی معلم نوآموزان را به فضای باز برده و از آن­ها می­خواهد که به هر سمتی که مایلند شروع به دویدن و پریدن کنند. با فرمان «یخ شوید» از حرکت می­ایستند و با فرمان «ذوب شوید» دوباره شروع به حرکت می­کنند. […]