سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: بازی و ریاضی – معرفي چند بازي پيشنهادي

?بازی و ریاضی اهداف الف)افزایش توجه و تمرکز ب)رفع مشکلات ریاضی ۱_ تا ده بشمرد ۲_از ده یکی یکی بیاد پایین ۳_تا ده، دوتا دوتا بشمرد۱۰_۸_۶_۴_۲ ۴_ پنج تا پنج تا بشمرد..۲۰_۱۵_۱۰_۵ ۵_ده تا ده تا بشمرد…۵۰_۴۰_۳۰_۲۰_۱۰ ۶_ از پنجاه یکی یکی بیاد پایین ۷_از پنجاه دوتا دوتا بیاد پایین ۸_ از پنجاه پنج تا […]