سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: تاخیر در مقابل اختلال زبان

تاخیر در مقابل اختلال زبان الگوی پردازشی از زبان، تلاش می کند تا تمایزی ساده گرایانه بین تاخیر و اختلال ایجاد کند. ممکن است به دلیل تعامل بین اجزاء مختلف نظام زبانی، تاخیر در یک جزء موجب گردد که تمامی زبان، غیر طبیعی به نظر رسد. …   چند سالی است که تمایز بین نظام […]