سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: تقویت-ادراک-فضایی

ادراک‌پریشی(agnosia)

ادراک‌ پریشی(agnosia)  ادراک ‌پریشی(agnosia) در لغت به معنی نادانستن و بنابراین نقص در بازشناسی است. به‌طور کلی یک فرد ادراک‌پریش می‌تواند اشیاء و اشکال را حس کند اما نمی‌تواند هوشیارانه آن‌ها را تشخیص دهد و معنی آن‌ها را تفسیر کند. ادراک‌پریشی می تواند ناشی از وجود ضایعه ای در کورتکس لوب پاریتال(حسی)باشد. ادراک‌پریشی دریافتی: نوعی […]

هوش دیداری، فضایی چیست؟ توانایی درک پدیده های دیداری این نوع هوش توانایی درک پدیده های دیداری است.   یعنی توانایی درک یک شکل یا شیء   “امکان خلق ماهرانه تصاویر ذهنی به منظور حل مشکلات” با بکارگیری این هوش فرد می تواند شکل ها را در ذهن حرکت دهد و بچرخاند و به صورت […]