سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: تقویت حس شنیداری

بهبود حافظه شنیداری

بهبود حافظه شنیداری تمرینات تقویت حافظه شنیداری کودکان : 1- سه کلمه برای کودک بیان کنید و از وی بخواهید پس ازاینکه هرسه کلمه راگفتید،آنهارا بازگوکند.سپس چهار کلمه و به همین ترتیب پیش بروید تا مطابق رشد سنی و طبیعت خویش از حافظه شنوایی برخوردار شود. 2- یک جمله برای کودک بگو.یید واز او بخواهیدآن […]

پرورش حس شنوایی ۱- جغجغه ای را به صدا در آورید و از کودک بخواهید هر وقت صدا شنید دستش را بالا ببرد(در حین انجام تمرین چشم های کودک را ببندید) ۲- جغجغه ای را به صدا در آورید و از کودک بخواهید جهت صدا را با دست به شما نشان دهد (در حین انجام […]