سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: تقویت هماهنگی دیداری حرکتی

پاکدلها: هماهنگی دیداری حرکتی وتقویت آن: 1-انداختن توپ داخل تور یا سبد 2-توپ وراکت 3-توپ وقاشق 4-بازی دارت –قلاب و ماهیگیری 5-بازی پرتاب حلقه 6-کارت دوخت 7-مهره و نخ 8-مازها 9-پازل 10-مینی بسکتبال 11-بولینگ 12-گرفتن وپرتاب توپ 13-پیچاندن نخ دور قرقره 14-حمل زنگوله بطوری که صدا نکند 15-تیله بازی 16-یک قل دو قل 17-پینگ پنگ […]