سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: تقویت یادگیری در خانه

استراحت و یادگیری سایت اختلال یادگیری پاکدلها ?یک گروه محقق فرانسوی برای یافتن تاثیر استراحت بر یادگیری آزمایشی را طراحی کردند و در این آزمایش به دو گروه از دانش آموزان یک روز زمان داده شد تا 16 لغت را یاد بگیرند.  ?از گروه اول خواسته شد که ابتدا تمام لغات را کاملا حفظ کنند […]