سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: تكنيك هاي املا نويسي

لازم به تذکر است که روش‌های املا که به عنوان نمونه بیان گردیده را نباید به عنوان روش واحد تلقی کرد. اگر هر روشی بیشتر از اندازه استفاده گردد، ارزش آموزشی خود را از دست می‌دهد. لذا اگر معلم بنا به ضرورت و در نظر گرفتن تنوع، روش‌های متنوع املا را به کار گیرد نتیجه مفیدی عاید دانش‌آموزان خواهد شد. 2) […]