سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: “تمرینات حرکتی ونقش آن در رفع اختلالات یادگیری “

حرکت زیربنای یادگیری است، حرکت موجب رشد و توسعه قوای ذهنی و نیز پرورش و تحکیم مجتمع های سلولی و زنجیره ای مغز انسان می گردد.بنابراین تعدادی از تمرینات حرکتی که نقش حیاتی در تربیت، تقویت و پرورش حواس شناختی و تسهیل آموزش می گردد به حضور مخاطبان عزیز تقدیم می گردد: ✅قدم زدن به […]

  برتری طرفی و نقش آن در اختلالات یادگیری پاکدلها : کنترلی که بوسیله یکی از نیمکره های مغز اعمال می شود یا استفاده ترجیحی از یک طرف بدن را برتری طرفی، برتری جانبی یا برتری مغزی می گویند. سازمان بندی عصبی عالی ترین وضع کار اندام شناختی (فیزیولوژیکی) است که کامل ترین آن منحصرا […]