سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: تکنیک های پرورش مهارتهای خوانداری و نوشتاری کودکان SLD

تکنیک های پرورش مهارتهای خوانداری و نوشتاری کودکان SLD

تکنیک های پرورش مهارتهای خوانداری و نوشتاری کودکان SLD ?گام اول خوب شنیدن: مراحل آن؛ 1 )تمرکز 5ثانیه ای 2 )چرخش چشم ها به طرف راست پایین 3 )بیان کردن کلمه توسط درمانگر از سمت راست (گوش راست) مراجع 4 )تجسم شنیداری-دیداری کلمه توسط مراجع 5 )چرخش چشم های مراجع به سمت چپ پایین 6)بیان […]