سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: “راهبردهای درمانی تقویت حافظه دیداری”

دانش اموزانی که دچار ضعف در حافظه دیداری هستند در تشخیص حروف هم صدا مشکل دارند.مثال منظور –> (منزور) صبح–> (سبح) فعالیتهایی جهت تقویت حافظه دیداری تمرین های تقویتی 1-نشان دوتصویر وبعد ان رامخفی میکنیم واز اومی خواهیم تصویرهارانام ببرد. 2-همان کار اول با 3تصویر 3-نشان دادن یک تصویر مرکب وبعد مخفی میکنیم واز تصویر […]