سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: شنیدن

8 تمرین پرورش حس شنوایی

8 تمرین پرورش حس شنوایی   این تمرینات با هدف تقویت حس شنیداری (سمعی) پیشنهاد می گردد: ۱- جغجغه ای را به صدا در آورید و از کودک بخواهید هر وقت صدا شنید دستش را بالا ببرد(در حین انجام تمرین چشم های کودک را ببندید) ۲- جغجغه ای را به صدا در آورید و از […]

پرورش حس شنوایی ۱- جغجغه ای را به صدا در آورید و از کودک بخواهید هر وقت صدا شنید دستش را بالا ببرد(در حین انجام تمرین چشم های کودک را ببندید) ۲- جغجغه ای را به صدا در آورید و از کودک بخواهید جهت صدا را با دست به شما نشان دهد (در حین انجام […]