سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: مركز اختلالات يادگيري

سایت پاک دلها

ویژگیهای آزمونهای هوش برای اینکه نتایج بدست آمده از یک آزمون هوشی قابل مقایسه و اطمینان باشد لازم است در تهیه آن از روشهای علمی معتبر استفاده شود پس در صورتی یک آزمون هوشی مورد قبول و اجراست که دارای شرایط و ویژگیهای خاصی باشد. ویژگیهای اصلی آزمونهای هوشی به قرار زیر است: ویژگیهای آزمونهای […]