سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: مرور ذهنی یا تکرار اطلاعات

 محرک‌ های درون داد به ثبت کننده حسی ، حافظه، ناتوانی های یادگیری عصمت دانش ،مرور ذهنی یا تکرار اطلاعات ، معنی دار کردن اطلاعات ، تقطیع یا گروه بندی اطلاعات

 محرک‌ های درون داد به ثبت کننده حسی اطلاعات نخست از طریق حواس بینایی، شنوایی، لامسه ،بویایی، چشایی و جز آن _دریافت می‌ شوند. منشاء محرک ها می تواند منابع درونی باشد یا بیرونی .اکثر محرک هایی که گیرنده های ورودی هر فرد را بمباران می‌ کنند بی اهمیت اند، به آنها توجه نمی شود […]