سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: -پیدا کردن کلمه صحیح از بین چند کلمه غلط

-تصحیح دیکته توسط دانش آموزان. -انجام ماز (تقویت دقت-هماهنگی چشم ودست-تقویت املا و خواندن و ریاضی) -پیدا کردن تفاوت وتشابه تصاویر(دقت بینایی) -تقویت ادراک نقش از زمینه(تقویت دقت و ادراک) -د ور کلمه صحیح خط بکشد ( تقویت دقت-ادراک) -تماشای توپ آویزان از سقف(تقویت دقت) -بازی بادارت (دقت-هماهنگی چشم و دست) -تقویت حرکات چشم- 2تصویر […]