سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: ۲۰ فایده حل کردن ماز برای کودکان و حتی بزرگسالان

۲۰ فایده حل کردن ماز برای کودکان و بزرگسالان ۱ـ تقویت و پرورش مهارت دیداری ـ حرکتی در کودکان؛ هماهنگی چشم و دست؛ یکپارچه سازی دیداری – حرکتی ۲ـ تقویت دقت و توجه در کودکان ۳ـ افزایش تمرکز کودکان ۴ـ تقویت مهارتهای حرکتی و ریز و درشت دست ۵ـ جدا کردن بچه ها از کامپیوتر […]