سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: ?چندتمرین پیشنهادی برای بهبود اختلال نوشتن و دستخط

قبل از فرا گیری نوشتن طراحی تصویر ها ی با قلم مو و انگشت دست روی شن و …. به امادگی قبل از نوشتن منجر می شود * در مرحله ی اول تعلیم خط بهتر است که نمونه های حروف و کلمات از تخته یا چیز های دیگر ساخته شوند به طوری که نوآموزان بتوانند […]