سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: 11تمرین اساسی برای پیشگیری از اختلالات یادگیری

تمرینات تقویت حافظه فعال ، تقویت دقت و تمرکز در کودکان ، راهکارهایی برای تقویت حافظه کوتاه مدت کودکان ، چگونه حافظه فعال را تقویت کنیم ، حافظه کاری چیست؟

11تمرین اساسی برای پیشگیری از اختلالات یادگیری 1- رشد تن آگاهی وجهت یابی و غلبه طرفی 2 -سازگاری تحریکات حسی-حرکتی و یکپاچگی حسی حرکتی 3- رشد- تقویت تعادل- هماهنگی حرکتی 4 -تقویت قدرت ماهیچه های حرکتی 5 -تقویت مهارتهای ادراکی- حرکتی پایه و تمیز ادراکی 6- تقویت مهارتهای شناختی( نگهداری ذهنی- حافظه- تمرکز- توجه) 7 […]