سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: 2- صحیح گرفتن قلم

عوامل  مؤثر بر خوش خطی : 1- توجه به خط زمینه: چنانچه آموزگاران عزیز پیش از شروع آموزش برای نوشتن،فراگیران را به خوبی با خط زمینه آشنا سازند، در بهبود خط آنان تأثیر گذار خواهد بود.   2- صحیح گرفتن قلم : یکی از مسائل عمده ای در جامعه ما باعث بد خطی افراد شده […]