سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: 20 راهبرد عملی جهت تقویت درس املا فارسی:

1-تلفظ صحیح کلمه ها و ترکیب های درس 2-روان و رسا خوانی متن درس 3-به کاربردن کلمه های درس در جمله 4-تعیین تعدادی حروف جهت پیدا کردن کلماتی که دارای این حروف هستند ازمتن درس توسط دانش آموز 5-به کاربردن وضعیت نوشتن نقطه نسبت به شکل حروف یعنی محل قرارگرفتن نقطه در پایین یا بالا […]