سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: 5 تمرین پیشنهادی تقویت حساسیت شنیداری

تمرین شماره ۱ تعداد سه یا چهار کلمه را گفته و ازدانش آموز بخواهید صدای اول کدام کلمه با بقیه فرق دارد. سیب شانه سبد شکلات ماشین شیرینی زنگ زیپ موز زرافه تمرین شماره ۲ تعداد سه یا چهار کلمه را گفته و ازدانش آموز بخواهید صدای آخر کدام کلمه با بقیه فرق دارد. موش […]