سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: 52 تمرین تقویت هماهنگی دیداری حرکتی

« چند بازی برای تقویت هماهنگی چشم و دست » ✨✨✨✨✨✨✨✨✨ ✂️ قیچی کردن کاغذ ? قلاب و ماهیگیری ? توپ و راکت ? مینی بسکتبال ? بازی دارت ? کوبیدن میخ با چکش ? استفاده از خط کش ? والیبال ? بدمینتون ? نخ کردن مهره ها ? راه رفتن بین خطوط ? حمل […]

پاکدلها: رنگ آمیزی خلاقانه به تقویت مهارتهای ریز و درشت دست, انشگتان , تقویت هماهنگی چشم و دست, پرورش قدرت تخیل و دقت و تمرکز … کمک میکند.در زیر به چهار مورد اشاره ای خواهیم داشت: رنگ‌آمیزی برجسته بانخ * کاسه * رنگ لعابی، مایع * نشاسته مایع *نخ *کاغذ ?برای این فعالیت، رنگ مایع […]

پاکدلها: هماهنگی دیداری حرکتی وتقویت آن: 1-انداختن توپ داخل تور یا سبد 2-توپ وراکت 3-توپ وقاشق 4-بازی دارت –قلاب و ماهیگیری 5-بازی پرتاب حلقه 6-کارت دوخت 7-مهره و نخ 8-مازها 9-پازل 10-مینی بسکتبال 11-بولینگ 12-گرفتن وپرتاب توپ 13-پیچاندن نخ دور قرقره 14-حمل زنگوله بطوری که صدا نکند 15-تیله بازی 16-یک قل دو قل 17-پینگ پنگ […]