سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: 67 بازخورد مناسب برای تشویق دانش آموزان

نمونه های بازخورد: 1- با خوشحالی زیاد از عهده ی این کار برآمده اید . 2- کارت نسبت به قبل بهتر شده است 3- پیداست که خیلی تلاش کرده ای . 4- امروز از نوشتن تو لذت بردم . 5- دختر گلم در زبیا نویسی بیشتر دقت کن . 6- کلماتی که صدای ث و […]