سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: _اوتیت سروز Serous otitis media

عیب شنوائی در حدی که موجب نا رسایی طبیعی عمل شنوائی شود نزد 5 تا 10% افراد بطور موقت یا دائم دیده می شود ، بروز آن در هر سنی ممکنست و بسته به میزان شدت عیب ، یک طرفی یا دو طرفی بودن و سن پیدایش ، مشکلاتی برای فرد ایجاد می کند.(عیب شنوائی […]