سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: ca-vdhqd

1 – پاره خط فقط یک نقطه ی وسط دارد. 2 – برای کشیدن یک خط راست کافی است 2 نقطه از آن را داشته باشیم. 3 – نیم خط قسمتی از خط راست است که ابتدای آن مشخص و لی انتهای آن مشخص نباشد. فقط از یک طرف ادامه پیدا کند. 3 – نیم […]