سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: COGNITIVE REHABILITATIO

بازتوانی (توانبخشی) شناختی  Cognitive Rehabilitation بازتوانی شناختی شامل مجموعه برنامه هایی برای تمرین مغز می باشد که منجر به ارتقاء کارکردهای ذهنی و شناختی فرد و در نتیجه موفقیت های فردی در حوزه های نظیر تحصیل، شغل و روابط اجتماعی می گردد. افرادی که دارای آسیب مغزی هستند و یا افرادی که در کارکردهای شناختی […]