سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: `da’dvd hc khj

پیشگیری از اختلالات یادگیری در دوره پیش از دبستان پاکدلها:مهارتهاى خودیارى و دستیابى به مفهوم خود: مثل لباس پوشیدنخوردن و کارهاى شخصى و تحول خود و استقلال شخصى فعالیتهاى درشت حرکتى فعالیتهاى ظریف حرکتى فعالیتهاى شنیدارى و آگاهى از ساختار آواشناختى. یکى از مهمترین مهارتهاى پیش از خواندن ,آگاهى از صوتهاى کلمات است (نه آموزش […]