سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: dj akdnhvd

بهبود حافظه شنیداری

بهبود حافظه شنیداری تمرینات تقویت حافظه شنیداری کودکان : 1- سه کلمه برای کودک بیان کنید و از وی بخواهید پس ازاینکه هرسه کلمه راگفتید،آنهارا بازگوکند.سپس چهار کلمه و به همین ترتیب پیش بروید تا مطابق رشد سنی و طبیعت خویش از حافظه شنوایی برخوردار شود. 2- یک جمله برای کودک بگو.یید واز او بخواهیدآن […]