سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: DJ VDHQD

کاربرگ ، فایل ، دانلود ؛

دانلود کاربرگ تقویت سرعت پردازش و ریاضی – رایگان سرعت پردازش یکی از عناصر اصلی “فرآیند شناختی” است، به همین دلیل یکی از مهمترین مهارت های یادگیری، عملکرد تحصیلی، رشد فکری، استدلال و تجربه است. سرعت پردازش توانایی شناختی است که می تواند به عنوان” زمان تعیین” شده برای انجام یک کار ذهنی تعریف شود […]

تمرینات تقویت ریاضی   -آموزش مطالب درسی هر پایه(عدد نویسی-شناخت پول-ارزش مکانی-چهارعمل اصلی-کسر-ساعت-و…) -آموزش مفاهیم(بزرگ،کوچک،کم،زیاد،بالا،پایین،و…) – شناخت ورسم اشکال ساده هندسی -عدد نویسی -تقویت حافظه دیداری -تقویت حافظه شنیداری(مثل شعر خوانی و…) -تقویت حساسیت شنیداری(با کم و زیاد کردن صداها) -استفاده از پازل(جهت تقویت دقت وسازماندهی ادراکی) -طبقه بندی تصاویر،وسایل و… در شکلها واندازه های […]