سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: fn oxd

راه های اصلاح  بد نویسی دانش آموزان بد نویسی گاهی اوقات در بعضی از نوشته ها نظیر دروس املا،  انشا ، اوراق امتحانی ،دفتر ها و تکالیف دانش آموزان به بد نویسی برخورد می کنیم . منظور از این اصطلاح ؛ یعنی بد نویسی بد قیافه بودن بد جور بودن و ناخوانا بودن نوشته ها […]