سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: ;ghs

رفتار با شاگرد: 1. فرصت فکر دادن به شاگرد. 2. رابطه صمیمی در کلاس ایجاد کردن. 3. تشویق به بیان صحیح و تلفظ خوب. 4. تشویق به صراحت گفتار و شجاعت. 5. تشویق به سهیم شدن آنان در کار کلاس. 6. قدردانی از شاگردان به جهت همکاری ایشان. 7. ایجاد رقابت مثبت میان آنان. 8. […]