سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: H[ AKHOJD

فرآیندهای واجی phonological processing مهارتهای پردازش واجی شامل گوش دادن به صداهای تولید شده در زبان شفاهی و استفاده از این دانش ها برای یادگیری رمزگشایی کلمات نوشتاری می باشد. اجماع رو به رشدی وجود دارد که مهارتهای  پردازش واجی مستقیماً با توانایی یادگیری خواندن کودک مرتبط هستند. سه حوزه عمده برای پژوهش راجع به […]