سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: HDD

پاکدلها – مقایسه اجمالی کم شنوایی و بدشنوایی شیوع کم شنوایی در جامعه، حدود 2 درصد برآورد می شود. این درحالی است که شیوع بدشنوایی تا حد 20 درصد نیز تخمین زده می شود. ?در کم شنوایی، اختلال ساختاری به یکی از بخش های دستگاه شنوایی شامل گوش خارجی، گوش میانی، گوش داخلی یا عصب […]

ارزیابی و درمان بدشنوایی : اختلال پردازش شنوایی یا بدشنوایی به معنای عدم توانایی تمایز، بازشناسی یا درک اطلاعات شنوایی است. بدشنوایی نوعی نقص پردازش حسی است که تاثیر قابل توجهی بر مهارت گوش دادن، صحبت کردن، درک گفتار، یادگیری و حتی مهارت های اجتماعی کودک باقی می گذارد. بدشنوایی به دلیل ضعف در عملکرد […]