سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: HGD NDDNDHVD

سایت پاکدلها:  راه های تقویت توالی دیداری ó1- سه یا چهار نفر را به دانش آموزا معرفی می کنیم و از او می خواهیم به همان ترتیب آن ها را نشان دهد و نام ببرد . ó2- حرکاتی را انجام می دهیم و دانش آموز آن ها را تکرار می کند . ó3- روی کارت […]