سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: hnvh; akdnhvd

ادراک شنیداری را می توان معطوف به چهار کارکرد دانست که شامل : تمیزشنیداری، حافظه شنیداری ،توالی شنیداری و پیوند شنیداری می شود . ادراک شنیداری: ادراک شنیداری نه تنها موجب شنیدن بلکه موجب تفسیر و فهم پیام نیز می‌شود. از این رو معلمان و مربیان ورزش بایدبا درمانگر شنوایی و گفتار که در درمان […]