سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: HNVH; FDKHDD

آزمون دیداری حرکتی بندر

ردیابی بینایی چیست؟ توانایی کوک در ردیابی یک خط یا مسیر مستقیما با تکالیف درسی او در ارتباط است. به محض اینکه کودک خواندن را می آموزد، باید بتواند چشم های خود را به طریقی جهشی از راست به چپ حرکت دهد. اگر کودک در هنگام خواندن کلمات، سر خود را حرکت دهد موجب رشد […]