سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: HOJGHG PSD

اطلاعاتی درباره اختلال حسی در اطفال اگر هرکدام از نماهای رفتاری ، حرکتی ، هیجانی ، اجتماعی و عملکردی غیر طبیعی مرتبط با پردازش ضعیف محرکهای حسی در فزرندتان مشاهده کردید وی را نزد متخصص طب کودکان ببیرید و عامل را جویا شوید اختلال پردازش حسی، یک اختلال بسیار شایع است که از هر ۲۰کودک […]