سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: jldc ndnhvd

‍ برای تقویت تمیز دیداری تمرینات زیر لازم است : الف. توانایی در تمیز دیداری : به تشخیص یک چیز از چیز دیگر مربوط میشود .مثلا 《س》 از 《ش》یا 《د》از 《ذ》. 1. تصاویر هندسی به کودک میدهیم و از او میخواهیم در داخل یکی از شکل ها مربع رسم کند . 2. کارت 7×10 تهیه […]