سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: jlv;c nv ;ghs

ظرافت های معلم «در تمرکز بخشی فراگیران » پاکدلها: ? متغیر بودن صدا و بیان معلم . ?شور و حرارت معلم، و شور و حرارت صدا و بیان او. ?جابه جایی و تحرک معلم در کلاس . ?توصیه به یادداشت برداری فراگیران در هنگام تدریس. ?تذکرات غیرکلامی : مانندزدن قلم به تابلو یامیز ، مکث […]

تکنیک های افزایش تمرکز در کلاس ?۱- با ریتم یکنواخت صحبت نکنید یک نواختی در صحبت باعث حواس پرتی مخاطبان خواهد شد لطفا به مقاله ی فن بیان در تدریس مراجعه کنید. ?۲- به دانش آموزان انگیزه بدهید اگر انگیزه وجود نداشته باشد تمرکزی هم وجود نخواهد داشت. تقریبا تدریس غیر ممکن است .به مقاله […]