سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: jpvd; ps ulrd

سیستم حسی جنبشی و حس عمقی

حس عمق چیست؟ حس عمق درک وضعیت مفاصل و عضلات در فضاست. گیرنده های حس عمقی شامل گیرنده های دوک عضلانی،اندام گلژی و گیرنده های مکانیکی پوست می باشند.گیرنده های حس عمقی برای ایجاد حس تعادل و وضعیت در فضا،با سیستم وستیبولار همکاری می کنند. همه عضلات و مفاصل در این روند دخالت دارند،اما مفاصل […]

پاکدلها:تمرینات حرکتی مؤثر بر تقویت حس عمقی : ?مالش یا ماساژ کمر ?پوشیدن لباس های تنگ و کشی مثل شلوار استریج ?کمک به او در انجام فعالیت ها و کارهای نسبتاً سنگین در خانه مثل حمل وسایل یا اساسیه از ماشین به داخل منزل ،هل دادن فرغون در باغ ،ورز دادن خمیر ?برگزاری مسابقه طناب […]

پاکدلها: تحریک حس عمقی ?در برخی کودکان شاهد حساسیت به لمس شدن بدن هستیم برای غلبه بر این مشکل موارد ذیل توسط هورویتز که خود کاردرمان است توصیه میگردد: ?پریدن روی ترامپولین که امروزه در برخی پارکها وجود دارد ( این فعالیت را می توان از طریق تشکهای طبی فنردار بازسازی کرد) ?پوست اندامها وتنه […]