سبد خرید0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

Tag: JVLDL FNOXD

‌?بدخطی کودکان وراههای مقابله با آن ?یکی از دلائل بد خطی که به ضعف فیزیکی فرد برمیگردد “ضعف ماهیچه های انگشتان دست” است. ممکن است فردی هیکلی باشد و دارای ماهیچه های پیچ در پیچ باشد اما قدرت کافی برای کنترل قلم را نداشته باشد . چون ماهیچه های انگشتانش بکار نیفتاده باشند. ?وظیفه ی […]